Upravljanje sredstvima nepokretnosti

Portfoliji nepokretnosti se detaljno beleže a njihove tehničke, fizičke i finansijske karakteristike se procenjuju u odnosu na tržišne nivoe. Prinosi i prihodi se prate tokom vremena a periodično se analizira tržišna vrednost uz istraživanje tržišta za posebno interesantne sektore i lokacije. Ispituju se mogućnosti poslovanja za nove investicije u skladu sa postojećom strategijom i ocenjuju se opcije razvoja nepokretnosti.