Nepokretnosti Grupe

Naša kompanija, koristeći sopstveno znanje i iskustvo u oblasti nekretnina, takođe pruža Eurobank Grupi i njenim podružnicama usluge prometa nekretninama. Naročito se javlja kao savetnik, planirajući i sprovodeći postupke usmerene na najoptimalnije korišćenje njihovog portfolija nekretnina. Odgovorna je za promociju prodaje i zakupa raspoloživih nekretnina kao i sprovođenje odnosnih procesa. 

Pored toga, trudi se da pronađe odgovarajuću nepokretnu imovinu kao i da omogući ugovore o izvođenju radova za proširenje Eurobank mreže filijala. Takođe, u okviru njenog interesa je i kancelarijski prostor koji ispunjava potrebe jedinica i podružnica Grupe.