Korporativne nekretnine

Korporativne nekretnine podrazumevaju planiranje upravljanja nepokretnom imovinom u cilju pokrivanja operativnih zahteva kompanije na najbolji mogući način, kao i maksimizacija vrednosti kompanije kroz njene nepokretnosti. 

Uključuju sledeće: 

  • Popis svih poslovnih jedinica
  • Popis svih nepokretnosti koje se koriste u operativne svrhe.
  • Prilagođavanje prostora zgrade kako bi zadovoljili potrebe smeštaja.
  • Strateško planiranje optimalog upravljanja operativnim i ne-operativnim nekretninama.
  • Optimizacija i racionalizacija korporativnih nekretnina kako bi se oslobodili fondovi za svrhe osnovne delatnosti.

Kao deo poslovanja vezano za korporativne nekretnine, takođe obezbeđujemo studije relokacije bazirane na operativnim, finansijskim i strateškim zahtevima kompanije i nastavljamo sa komparativnom prezentacijom i evaluacijom  alternativnih opcija.