Zastupništvo

Naš tim za zastupništvo obezbeđuje integrisane usluge koje pokrivaju celo tržište nekretninama. Fokusirajući se na kvalitet pruženih usluga, uz veliki tim posebno odabranih profesionalaca i uz izuzetnu efikasnost promovišemo stambene nekretnine (gradske kuće, druga kuća/kuća za odmor i zemljišni placevi za relevantnu izgradnju), komercijalne nekretnine (kancelarije, prodavnice, skladišta, industrijski objekti, zemljišni placevi za izgradnju) i nekretnine kao investicije. 

Naše usluge obuhvataju tehničku podršku, koordinaciju transakcija, kao i saradnju sa svim bitnim stranama, pravnicima i tehničkim stručnjacima, radi transakcije i uspešno obavljenih pregovora između zainteresovanih strana. U direktnoj saradanji sa Eurobank Grupom takođe možemo da dogovorimo finansiranje klijenata. 

Naše usluge pokrivaju tržište u Srbiji i jugoistočnoj Evropi (u saradnji sa filijalama Grupe u svakoj zemlji).