Eurobank Grupa

Eurobanka je dinamična evropska bankarska grupacija prisutna u sest zemalja sa ukupnom aktivom od € 57.3 milijardi evra i 13.209 zaposlenih.

Osnovana 1990, Grupa nastavlja sa aktivnim razvojem i fokusira se na svoje klijente i njihove potrebe.   Sa mrežom  od 653  prodajnih mesta u Grčkoj i inostranstvu, Grupa pruža komletan nivo usluga  finasijskih proizvoda kako fizičkim tako i pravnim licima.

U Grčkoj, Eurobanka je jedan od četiri stuba bankarskog sistema. Sa dve različite maloprodajne mreže, Eurobank mreže i nove TT mreže filijala, poslovnih centara, ekskluzivnog privatnog bankarstva i dodeljenog elektronskog servisa kanala,Filozofija Grupe fokusirana je na visok nivo kvaliteta usluga, pouzdanosti i sigurnosti.

Grupa takođe ima stratešku poziciju u maloprodaji i poslovnom bankarstvu u Bugarskoj, Rumuniji i Srbiji. Grupa nudi delatnost upravljanja imovinom  na Kipru, Luksemburgu i Londonu.

Finansijski podaci Grupe €bn
Bruto krediti 45,3
Depoziti 37,6
Ukupna aktiva 57,3
Ukupni capital  5,1
Usluge klijentima  653
Grčka 373
Medjunarodni sektor 280

Podaci na dan 30  septembar, 2018

Vlasnička struktura %
Slobodna stopa 97,6
Hellenic Financial Stability Fund
2,4
Podaci na dan 1. decembra 2015

Osim osnovnih poslovnih aktivnosti, Grupa je razvila akcije društvene odgovornosti, odgovarajući na potrebe zajednica u kojima posluje. U tu svrhu se fokusirala na programe i inicijative u oblasti obrazovanja, društva, kulture, inovacija i omladinskog preduzetništva, u saradnji sa ustanovljenim institucijama i organizacijama, pri čemu su glavni akcenat stavili na inicijative za zaštitu životne sredine na nacionalnom i međunarodnom nivou