Profil

Vaš pouzdani partner za vaše potrebe u poslovanju nekretninama.

ERB Property Services doo Beograd je podružnica Eurobank Grupe, gde Eurobank Ergasias učestvuje u strukturi kapitala sa 80% a Eurobank Property Services u Grčkoj sa 20%. Naša kompanija obezbeđuje usluge prometa nekretninama Eurobank Grupe u Srbiji, dinamične grupe koja aktivno posluje u sedam zemalja. U Grčkoj, Eurobank predstavlja jedan od četiri stuba bankarskog sistema.

Visoko obrazovan, iskusan i profesionalno dokazan kadar

Pristustvo naše Kompanije se snažno oseća u sektoru prometa nekretninama u Srbiji. Preko visoko kvalifikovanih, iskusnih stručnjaka obezbeđujemo visoki nivo integrisanih profesionalnih usluga na polju prometa nekretnina, uglavnom Eurobank Grupi ali i trećim licima. 

Naša Kompanija dominira svojim poznavanjem tržišta nekretnina u Srbiji, kao i u drugim zemljama Nove Evrope preko svojih lokalnih podružnica.

Naš lokalni tim, koji čine iskusni profesionalci, poseduje sve neophodne licence i sertifikovan je od strane RICS.


Godišnje obavimo više od 3000 procena vrednosti nekretnina

Eurobank Property Services održava svoju konkurentnu poziciju među četiri vrhunske kompanije koje se bave prometom nekretnina u Srbiji time što obavi preko 3000 procena vrednosti nekretnina godišnje.


Zadovoljavamo vaše potrebe putem širokog spektra usluga 

Čvrsto držeći vodeću poziciju u sektoru prometa nekretnina mi nudimo spektar usluga od 360vezano za promet nekretnina u Srbiji naročito na polju procene vrednosti nekretnina i usluga zastupništva. Naša kompanija je aktivna u sledećim sektorima: 

 

  • Pružanje saveta vezano za nekretnine
  • Istraživanje tržišta
  • Procene vrednosti nekretnina
  • Zastupništvo
  • Upravljanje nekretninama i objektima
  • Korporativne nekretnine
  • Upravljanje sredstvima nepokretnosti
  • Tehničke usluge
  • Nepokretnosti Grupe