Istorija

Vaš pouzdani partner za vaše potrebe u poslovanju nekretninama.

Kompanija je osnovana 2005.g. kao kompanija za pružanje integrisanih usluga i kompletnih rešenja vezano za nekretnine, a glavni klijent naše kompanije je Eurobank Grupa. Razvili smo značajan porfolio klijenata uključujući banke, javne institucije, fondove nepokretnosti, strane investitore, lokalna preduzeća koje se bave razvojem nepokretnosti kao i privatna preduzeća.